Tin công ty
ngày 18/04/2016
Hội nghị người lao động Công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội năm 2016

Ngày 25/12/2015 tại Hội trường Công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016.

Về dự với hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty.

Đồng Chí Nguyễn Tiến Hưng - Chủ Tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư & PTNN Hà Nội

Đồng Chí Lương Mạnh Dũng - Chủ tich HĐQT Công ty CP Giống vật Nuôi Hà Nội

Cùng toàn thể Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Giống vật Nuôi Hà Nội

 

Tại hội nghị Lãnh đạo Tổng công ty cùng toàn bộ cán bộ công nhân viên đã nhiệt tình tham gia phát biểu, đưa ra những bài tham luận nhằm tổng kết quá trình hoạt động, những tồn tại, khó khăn trong năm 2015, cũng như những thuận lợi và phương hướng để giúp công ty ngày càng vững mạnh và ngày càng phát triển hơn nữa.

 

 


Chứng Nhận - Giải Thưởng