Lợn Hậu Bị Đực
21/06/2024
Lợn Hậu Bị Đực YorkShire
Công ty chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm về tinh dịch lợn đực các dòng Duroc, Yorkshire, Landrace ...
Lợn Đực dòng PiDu
Công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội chuyên cung cấp các sản phẩm lợn Hậu Bị Cái, Lợn Hậu Bị Đực.
Lợn Hậu Bị Đực Duroc
Công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội chuyên cung cấp các sản phẩm lợn Hậu Bị Cái, Lợn Hậu Bị Đực.
Error!