Lợn Hậu Bị Cái
ngày 07/04/2016
Lợn Hậu Bị Cái LL, LY

Công ty chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm về tinh dịch lợn đực các dòng Duroc, Yorkshire, Landrace ... cả ngoại nhập và trong nước. Công ty cũng cung cấp các sản phẩm về lợn thịt, lợn con theo mẹ cho các hộ gia đình và các trang trại có nhu cầu mua về nuôi lợn thịt. 


Công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội

Chứng Nhận - Giải Thưởng