Tuyển dụng
ngày 02/04/2016
Tuyển dụng nhân viên Phòng Kế hoạch thị trường

Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng 1 lao động cho phòng kế hoạch thị trường.

Mọi chi tiết về yêu cầu tuyển dụng xin liên hệ phòng TCHC theo SĐT: 0433.501.915

Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 10/04/2015


Chứng Nhận - Giải Thưởng