Tin công ty
ngày 01/06/2016
Hội Đồng Quản Trị Công ty đi thăm quan và làm việc tại các Trạm, Trại

Ngày 20/5 năm 2016, Các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty, cũng các cán bộ văn phòng công ty đi thăm và làm việc tại các trạm, trại trực thuộc...

 


Chứng Nhận - Giải Thưởng