Tin công ty
ngày 18/04/2016
Đại hội Đảng bộ Công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 29/01/2015 tại Hội trường Công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm lỳ 2015 - 2020.

Về dự với hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty.

Đồng Chí Hoàng Trọng Chương - Phó tổng giám đốc Công ty.

Đồng Chí Lương Mạnh Dũng - Chủ tich HĐQT Công ty Cp Giống vật Nuôi Hà Nội

Cùng toàn thể ban giám đốc và đảng viên Công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội

Tại Hội nghị Đại hội lắng nghe các ý kiến phát biểu của các cán bộ, đảng viên cũng như chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch HĐQT, Đồng Chí Giám Đốc Công ty.

Hội nghị đã bầu ra bán chấp hành Đảng bộ Công ty CP Giống vật nuôi Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020

 


Chứng Nhận - Giải Thưởng